about us

 


Yaklhao อยากเล่าบอกโปร เราแจ้งข่าวสารลดราคา รวมถึงดีลเด็ดๆ เพื่อให้เพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของสิ่งที่อยากได้ในราคาที่คุ้มค่า

สามารถติดตามเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

+ Line: https://lin.ee/IObb4OH (หรือ @yaklhao)
+ IG: https://www.instagram.com/yaklhao/
+ Twitter: https://twitter.com/yaklhao
+ Blockdit: https://www.blockdit.com/pages/60cb1cf60e077e0c72453866
+ Web: https://www.deal.yaklhao.com/


สำหรับใครที่อยากฝากข่าว แจ้งข่าวส่วนลดต่างๆ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ yaklhao@gmail.com