โปรโมชั่นท่องเที่ยวงาน TITF#16 บินไปญี่ปุ่นราคาถูกเว่อร์

TITF_BANNER

งาน TITF ครั้งที่ 16 ได้จัดขึ้นมาแล้วนะครับ แน่นอนว่ามันมากับโปรโมชั่นราคาน่าเหลือเชื่ออีกเช่นเคย และที่จะนำเสนอวันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบประหยัด นี่เป็นโอกาสแล้วนะครับ โปรฯโดนๆจากสายการบิน Asia Atlantic Airlines (AAA) ผมเคยไปกับสายการบินนี้มาแล้วเหมือนกัน ใครสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะครับ

[เงื่อนไขของตั๋ว]

* สายการบินที่ใช้ได้มี เอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์
* เช็คอินที่สนามบินสุววรรณภูมิก่อนเดินทางประมาณ 2-3 ชม.
* ราคาตั๋วนี้รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว (เที่ยวบินไปนาริตะ 6,000 บาท)
* ยังไม่รวมภาษีสนามบิน (สุวรรณภูมิ ประมาณ 700 บาท นาริตะประมาณ 880 บาท)
* จะต้องชำระเงินภายใน 2 วันหลังจากทำการจอง (ถ้าวันที่เดินทางอยู่ในช่วง 2 วันก่อนการเดินทาง จะต้องชำระเต็มจำนวน)
* การระบุที่นั่ง สามารถทำได้โดยเพิ่ม 500 บาท/ที่นั่ง (เฉพาะที่นั่งริมหน้าต่าง หรือริมทางเดิน)
* การเปลี่ยนวันที่เดินทาง ชั้นประหยัด 3,000บาท/ครั้ง, ชั้นธุรกิจ 5,000 บาท/ครั้ง (เฉพาะพีเรียดตามตารางที่มีการบินเท่านั้น)
* ราคาสำหรับเด็กคิดราคา 75% จากราคาผู้ใหญ่, เด็กทารกหรือเด็กอ่อน คิดราคา 10% จากราคาตั๋วผู้ใหญ่
* การยกเลิกการจอง ไม่สามารถคืนเงินได้ (หลังจากทำการออกตั๋วแล้ว โดยจะคิดในคาคาเต็ม 100%)
* การเปลี่ยนชื่อ 1,000บาท/ครั้ง
* สายการบินที่ใช้ได้มี เอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์

[การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตั๋ว]
* หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเดินทาง เช่น หากเดิมตั๋วระบุวันเดินทางไปเป็นวันที่ 26 หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางก็ให้ทำก่อน วันที่ 24 หรือ หากวันที่เดินทางกลับเป็นวันที่ 28 หากต้องการเปลี่ยนเป็นวันที่ 25 ก็ต้องทำก่อนวันที่ 23
* หากตั๋วถึงกำหนดเดินทางแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

[นํ้าหนักของกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง]
* Economy class: กระเป๋าสัมภาระ 2 ใบ (น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 23 kg)
* Business class: กระเป๋าสัมภาระ 2ใบ (นํ้าหนักรวมกันไม่เกิน 32kg) ขนาดกระเป๋าไม่เกิน 62 นิ้ว หรือ 158 เซนติเมตร โดยคิดรวมจากทั้ง3ด้าน

[นํ้าหนักของสัมภาระติดตัว]
* Economy class : 7kg ต่อ สัมภาระ 1ใบ
* Business class : 14kg ต่อ สัมภาระ 2ใบ และมีขนาดไม่เกิน 45นิ้ว(22x16x10นิ้ว) หรือ 115cm (55cmx40cmx25cm) โดยคิดรวมจากทั้ง3ด้าน

[อาหารบนเครื่อง]
1ครั้ง /เที่ยว , Soft drinks มีบริการฟรี (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

[อื่นๆ]
มีผ้าห่มและหมอน ให้บริการ

ไปจองที่นั่งกันได้ที่ >>> H.I.S.

Comments