โปรโมชั่นท่องเที่ยว ตั๋วการบินไทยบินไป-กลับ 2 ท่าน ขึ้นไป เริ่มต้น 9,500 บาท

Japan2 people

สำรองที่นั่ง : 4 มีนาคม - 30 กันยายน 2558
เดินทาง : 20 มีนาคม - 30 กันยายน 2558


การบินไทย Thai Airways International (TG)

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินการบินไทย สำหรับเดินทางไป และกลับพร้อมกันอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ขึ้นไป

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 เปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังประเทศฮ่องกงเป็นประเทศแรก

ราคาพิเศษนี้ สำหรับสำรองที่นั่งออนไลน์เท่านั้น

image
* ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
** ราคาโดยประมาณ คำนวณจากภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 เท่านั้น

[เงื่อนไข]

• เดินทางด้วยการบินไทย Thai Airways International (TG) เท่านั้น
• ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วไป - กลับ ชั้นประหยัด
• ราคาโปรโมชั่นสำหรับเดินทางไปและกลับพร้อมกันอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป โดยราคาที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน
• ราคาที่แสดงข้างต้นเป็นเฉพาะราคาตั๋วเครื่องบิน ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน
• ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
สำรองที่นั่ง : 4 มีนาคม - 30 กันยายน 2558
เดินทาง : 20 มีนาคม - 30 กันยายน 2558
• เดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
• โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้เดินทางในระหว่างวันที่ 3-13 เม.ย., 1-5 พ.ค. และ 29-31 ก.ค. 58
ซัปโปโร ไม่สามารถใช้เดินทางในระหว่างวันที่ 3-13 เม.ย., 1-5 พ.ค. และ 1-31 ก.ค. 58
• ตั๋วโปรโมชั่นนี้ ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก และทารก
• ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกตั๋ว]

• ไม่สามารถยกเลิกตั๋ว (รีฟันด์เงินคืนไม่ได้) ในกรณีที่มีการออกตั๋วแล้ว
• ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้
• เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขชื่อผู้เดินทางได้
• หากตั๋วถึงกำหนดเดินทางแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

สำรองที่นั่งได้ที่ H.I.S.

Comments