โปรโมชั่นท่องเที่ยว JAPAN GREAT ATTRACTION 2 FOR 2

พักหลังนี้โปรโมชั่นบินไปญี่ปุ่นมีมากันเยอะจริงๆเลย หลากหลายสายการบิน วันนี้การบินไทยมีโปรฯที่น่าสนใจมายั่วน้ำลาย ยั่วต่อมเที่ยวกันอีกแล้วครับ

JAPAN GREAT ATTRACTION 2 FOR 2

แคมเปญ JAPAN GREAT ATTRACTION 2 FOR 2

สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร : 04 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

เริ่มออกเดินทาง : 20 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

สำหรับการเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป

image

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

  1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง และ เที่ยวบินที่กำหนด ด้วย การบินไทย เท่านั้น   
  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น รวมทั้งไม่สามารถขอคืนเงินได้
  2. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางเดียวกัน ตลอดทั้งไปและกลับ  สำหรับการออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com
  3. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว ทารก คิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่
  4. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 04 มีนาคม 2558  -  30 กันยายน 2558 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2558   -  30 กันยายน 2558
  5. ไม่อนุญาตให้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในระหว่าง วันที่ 03 - 13 เมษายน 2558 ,  01 - 05 พฤษภาคม 2558 และ   29 - 31 กรกฎาคม 2558
  6. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
  7. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวม ภาษี และ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท
  8. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันเดินทาง ได้เฉพาะเที่ยวกลับ เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
       8.1 การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน เที่ยวบิน / วันที่
       8.2  การเดินทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันที่  ภายในอายุบัตรโดยสาร คือ 14 วันนับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรฯ คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 3000 บาท (รหัสชั้นเดินทางเดิมและ เงื่อนไขของโปรโมชั่นเดิม )
  9.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
  10. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  11. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
  12. กรณีสะกดชื่อผิด บางตัวอักษร และ เป็น ผู้โดยสารคนเดิม ก่อนการเริ่มต้นเดินทางอนุญาตให้ Reissued เสียค่าธรรมเนียม 3000 บาท รายละเอียดการเดินทางคงเดิม
  ** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำรองที่นั่งได้ที่ >> Thai Airways

Comments