บินการบินไทยไปไต้หวัน รับฟรี POCKET WI-FI 3 วัน เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารผ่าน THAIAIRWAYS.COM วันนี้ - 30 พ.ย. 59 เท่านั้น

ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารไปกลับ กรุงเทพฯ-ไทเป 2 ท่าน
ขึ้นไป ระหว่างวันนี้ - 30 พ.ย. 59 และ เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 60 นี้เท่านั้นเพียง 2 ขั้นตอนเพื่อรับสิทธิ์เช่า Pocket Wi-Fi ฟรี
1. ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับ กรุงเทพฯ - ไทเป สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป ผ่าน thaiairways.com ภายใน 30 พ.ย. 59 เพื่อเดินทางระหว่างวันที่ 16 พ.ย.59 -31 ม.ค. 60
2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์เช่า Pocket Wi-Fi ฟรี 3 วัน กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน (การลงทะเบียนต้องลงทะเบียนภายใน วันนี้ -30 พ.ย. 59 นี้เท่านั้น)
 *สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะรับ Pocket Wi-Fi ภายใน 1-3 วัน กรุณาติดต่อเพื่อลงทะเบียนกับ Samurai Wi-Fi โดยตรงผ่านหมายเลข 02-632-9176

สถานที่รับและคืน Pocket Wi-Fi
- สถานที่:สุวรรณภูมิ ชั้น B1
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับเครื่องที่สนามบิน กรุณาโทรติดต่อสอบถาม:
- ติดต่อสำนักงาน:02-632-9176
- ติดต่อสำหรับสนามบิน: 094-794-7722 / 094-497-4721
แผนที่จุดรับ-ส่งคืน Pocket Wi-Fi

คุณสมบัติ Pocket Wi-Fi
- ยี่ห้อ:ZTE
- รุ่นสินค้า: MF910
- เครือข่าย:Taiwan Mobile
- จำนวน User ที่สามารถเชื่อมต่อได้: สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 5 Users และเพื่อความเสถียรในการใช้งานแนะนำไม่ควรเชื่อมต่อเกิน 2 ท่าน
- แบตเตอรี่: 2300mAh ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมง
- ปริมาณการใช้งาน: 10GB ตลอดการเดินทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ (BKK) – ไทเป (TPE) ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com เท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ สำหรับท่านที่เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปจะได้รับ 1 สิทธิ์ /1 Booking เท่านั้น
- ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับ Pocket Wi-Fi ฟรีได้ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2559 (“ช่วงเวลาการจอง”) และสามารถใช้ Pocket Wi-Fi ได้ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 (“ช่วงเวลาการใช้งาน”) ทั้งนี้ต้องทำการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนวันเดินทาง
- ใช้หมายเลขบัตรโดยสาร (E-Ticket Number) ในการลงทะเบียนรับ Pocket Wi-Fi
- บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะ 3 วันแรกสำหรับการเช่า Pocket Wi-Fi เท่านั้น กรณีที่ระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 วัน ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าส่วนต่างกับทาง Samurai Pocket Wi-Fi โดยตรง
- บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของการให้เช่า Samurai Pocket Wi-Fi หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Samurai Wi-Fi โดยตรง และกรุณาศึกษารายละเอียดก่อนการชำระเงิน
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

Cr. Thaiairways.com

Comments