อยากเล่าบอกโปร บัตรเครดิต ทีเอ็มบี ส่งโปรโมชั่น “Can’t Miss” ให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,800 บาทบัตรเครดิต ทีเอ็มบี บัตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จัดโปรโมชั่น “Can’t Miss” ส่งเสริมลูกค้าให้มีสุขภาพดี มอบเงินคืนสูงสุด 2,800 บาท เมื่อลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตใช้จ่ายที่โรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศ (ยกเว้นคลินิกความงามและรักษาสัตว์)

โดยยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 – 39,999 บาท รับเงินคืน 100 บาท
ยอดใช้จ่าย 40,000 – 69,999 บาท รับเงินคืน 600 บาท และ
ยอดใช้จ่าย 70,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 1,400 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้รวม 2 สิทธิ์ ตลอดรายการ
วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2560

Comments